Thảo dược Mộc Hoa Tâm

Muối khoáng thảo dược Mộc Hoa Tâm được kết hợp giữa muối khoáng và các loại thảo dược tự nhiên như: Dây đau xương, quế chi, tiểu hồi, thương truật, đinh hương, bạc hà, kinh giới, bạch chỉ...